giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 ANDREW JAMES WILLIAM BURFORD Xu 10 xu 30 VNĐ 28/02/2021
2 BUI BICH HA Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
3 BUI DUC THANH Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 28/02/2021
4 BUI DUC THANH Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
5 BUI DUC THANH Xu 10 xu 80 VNĐ 28/02/2021
6 BUI MY LINH Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
7 BUI THI HUONG Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 28/02/2021
8 BUI THI HUONG Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
9 BUI THI OANH Xu 10 xu 20 VNĐ 28/02/2021
10 BUI THI PHUONG NHI Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 28/02/2021
11 BUI THI PHUONG NHI Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
12 BUI THI THANH HUONG Xu 10 xu 20 VNĐ 28/02/2021
13 BUI THI THU HUYEN Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
14 BUI THI VU Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 28/02/2021
15 BUI THI VU Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
16 BUI THU NGA Evoucher2 (0.3%) 0 VNĐ 28/02/2021
17 BUI THU NGA Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
18 BUI THUY LUAN Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
19 BUI THUY LUAN Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
20 BUI XUAN LINH Xu 10 xu 30 VNĐ 28/02/2021