giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 AN THI THI Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 31/03/2021
2 AN THI THI Xu 10 xu 80 VNĐ 31/03/2021
3 BACH THI LE HANG Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 31/03/2021
4 BACH THI LE HANG Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
5 BUI HUYNH THUY MAI Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 31/03/2021
6 BUI HUYNH THUY MAI Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
7 BUI PHUONG NHUNG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
8 BUI PHUONG NHUNG Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
9 BUI THANH TUAN Tiền mặt 500k 500.000 VNĐ 31/03/2021
10 BUI THI GIANG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
11 BUI THI GIANG Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 31/03/2021
12 BUI THI GIANG Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
13 BUI THI GIANG Xu 10 xu 40 VNĐ 31/03/2021
14 BUI THI MINH NGUYET Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
15 BUI THI MINH THUY Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
16 BUI THI NGOC LAN Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
17 BUI THI PHUONG LINH Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
18 BUI THI THANH HAI Tiền mặt 1000k 1.000.000 VNĐ 31/03/2021
19 BUI THI THU HANG Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
20 BUI THI THU HANG Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021