giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 HUYNH THI THU DIEM Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
2 INHYUK KIM Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
3 KIM THI ANH DAO Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
4 KIM THI ANH DAO Xu 10 xu 40 VNĐ 31/03/2021
5 LA THI THU HIEN Tiền mặt 1500k 1.500.000 VNĐ 31/03/2021
6 LA THI THU HIEN Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
7 LAI THI THANH PHUONG Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
8 LE DUY DIEU THAO Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
9 LE HA AN Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
10 LE HA THU Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 31/03/2021
11 LE HA THU Xu 10 xu 60 VNĐ 31/03/2021
12 LE HAI LONG Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
13 LE HOAI THUONG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
14 LE HOAI THUONG Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
15 LE HOAI THUONG Tiền mặt 500k 500.000 VNĐ 31/03/2021
16 LE HOAI THUONG Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
17 LE HONG LOAN Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
18 LE HONG LOAN Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
19 LE HONG LOAN Tiền mặt 500k 500.000 VNĐ 31/03/2021
20 LE HONG LOAN Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021