giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 LE HUONG LY Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
2 LE KIEU PHUONG Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
3 LE KIEU PHUONG Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 31/03/2021
4 LE KIEU PHUONG Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
5 LE MINH BAO NGOC Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
6 LE MINH TRUNG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
7 LE MINH TRUNG Tiền mặt 800k 800.000 VNĐ 31/03/2021
8 LE MINH TRUNG Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
9 LE PHUC LONG Xu 10 xu 40 VNĐ 31/03/2021
10 LE PHUONG LINH Xu 10 xu 40 VNĐ 31/03/2021
11 LE PHUONG THAO Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
12 LE PHUONG THAO Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 31/03/2021
13 LE PHUONG THAO Xu 10 xu 50 VNĐ 31/03/2021
14 LE QUYNH ANH Tiền mặt 800k 800.000 VNĐ 31/03/2021
15 LE THANH TAM Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
16 LE THANH TAM Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 31/03/2021
17 LE THANH TAM Tiền mặt 500k 500.000 VNĐ 31/03/2021
18 LE THANH TAM Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
19 LE THI ANH HONG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
20 LE THI ANH HONG Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021