giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 BUI THI THU QUYNH Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
2 BUI THI THU QUYNH Xu 10 xu 40 VNĐ 31/03/2021
3 BUI THI THU TRANG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
4 BUI THI THUC ANH Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
5 BUI THI THUC ANH Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
6 BUI THI XUAN Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 31/03/2021
7 BUI THI XUAN Xu 10 xu 60 VNĐ 31/03/2021
8 BUI THUC THAO NGUYEN Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
9 BUI THUC THAO NGUYEN Xu 10 xu 80 VNĐ 31/03/2021
10 BUI TIEN DUNG Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
11 BUI VAN TUNG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
12 BUI VAN TUNG Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
13 BUI VAN TUNG Xu 10 xu 50 VNĐ 31/03/2021
14 CAO THI QUYNH HOA Xu 10 xu 70 VNĐ 31/03/2021
15 CHAU MY LINH Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 31/03/2021
16 CHAU MY LINH Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
17 CHAU THI MY THOA Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
18 CHU MINH HAI Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
19 CHU THI BICH HA Tiền mặt 1000k 1.000.000 VNĐ 31/03/2021
20 CHU THI BICH HA Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021