giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 CAO THI HONG NGOC Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 28/02/2021
2 CAO THI HONG NGOC Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
3 CAO THI THU HA Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 28/02/2021
4 CHE NHU QUYNH Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 28/02/2021
5 CHU HA VAN Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
6 CHU THI PHUONG Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
7 CHU VIET HA Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 28/02/2021
8 CHU VIET HA Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
9 CUNG THI MINH DUC Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
10 DAM QUANG HAI Xu 10 xu 30 VNĐ 28/02/2021
11 DANG LINH HANG Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
12 DANG MANH VI Xu 10 xu 20 VNĐ 28/02/2021
13 DANG THI HOA Xu 10 xu 20 VNĐ 28/02/2021
14 DANG THI THANH LAN Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
15 DANG THI THUONG Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
16 DANG THI VY NGOC Evoucher2 (0.3%) 0 VNĐ 28/02/2021
17 DANG THI VY NGOC Xu 10 xu 50 VNĐ 28/02/2021
18 DANG VAN NHAT LINH Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 28/02/2021
19 DAO HOANG ANH Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
20 DAO MINH DUC Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021