giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 NGUYEN THU TRANG Tiền mặt 30k 90.000 VNĐ 01/02/2021
2 NGUYEN THU TRANG Xu 10 xu 70 VNĐ 01/02/2021
3 NGUYEN THUY DUNG Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
4 NGUYEN THUY LINH Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
5 NGUYEN THUY NGUYEN Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
6 NGUYEN THUY NGUYEN Xu 10 xu 40 VNĐ 01/02/2021
7 NGUYEN THUY TIEN Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
8 NGUYEN TIEN TAI Tiền mặt 300k 300.000 VNĐ 01/02/2021
9 NGUYEN TIEN TAI Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
10 NGUYEN TRA MY Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
11 NGUYEN TRA MY Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 01/02/2021
12 NGUYEN TRA MY Xu 10 xu 80 VNĐ 01/02/2021
13 NGUYEN TUAN ANH Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
14 NGUYEN VAN ANH Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
15 NGUYEN VAN HUONG Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
16 NGUYEN VAN HUY Evoucher3 (0.5%) 0 VNĐ 01/02/2021
17 NGUYEN VAN HUY Tiền mặt 800k 800.000 VNĐ 01/02/2021
18 NGUYEN VAN HUY Xu 10 xu 100 VNĐ 01/02/2021
19 NGUYEN VAN NAM Tiền mặt 50k 100.000 VNĐ 01/02/2021
20 NGUYEN VAN NAM Xu 10 xu 60 VNĐ 01/02/2021