giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 NGUYEN VAN SON Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
2 NGUYEN VAN THANH Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
3 NGUYEN VIET TRINH Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
4 PHAM HONG THAI Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
5 PHAM HONG THAI Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
6 PHAM MINH TRI Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 01/02/2021
7 PHAM MINH TRI Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
8 PHAM MINH TRI Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 01/02/2021
9 PHAM MINH TRI Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 01/02/2021
10 PHAM MINH TRI Tiền mặt 300k 300.000 VNĐ 01/02/2021
11 PHAM MINH TRI Xu 10 xu 50 VNĐ 01/02/2021
12 PHAM NGOC THIEN NGA Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
13 PHAM NGOC THIEN NGA Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
14 PHAM PHUONG HAU Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
15 PHAM PHUONG HAU Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 01/02/2021
16 PHAM PHUONG HAU Xu 10 xu 80 VNĐ 01/02/2021
17 PHAM PHUONG NHUNG Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
18 PHAM QUANG MINH Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
19 PHAM THANH THU Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
20 PHAM THI ANH NGOC Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021