giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 PHAM THI ANH NGOC Xu 10 xu 50 VNĐ 01/02/2021
2 PHAM THI DINH Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 01/02/2021
3 PHAM THI DINH Evoucher2 (0.3%) 0 VNĐ 01/02/2021
4 PHAM THI DINH Tiền mặt 100k 200.000 VNĐ 01/02/2021
5 PHAM THI DINH Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
6 PHAM THI HANH Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021
7 PHAM THI HANH Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 01/02/2021
8 PHAM THI HANH Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
9 PHAM THI HANH Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 01/02/2021
10 PHAM THI HANH Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
11 PHAM THI HOAI Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
12 PHAM THI HOAI Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 01/02/2021
13 PHAM THI HOAI Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
14 PHAM THI HUONG GIANG Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
15 PHAM THI HUYEN CHANG Tiền mặt 30k 60.000 VNĐ 01/02/2021
16 PHAM THI HUYEN CHANG Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 01/02/2021
17 PHAM THI HUYEN CHANG Xu 10 xu 70 VNĐ 01/02/2021
18 PHAM THI HUYEN NGA Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
19 PHAM THI KHANH THU Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
20 PHAM THI MAI ANH Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021