giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 PHAM THI MAI ANH Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
2 PHAM THI NGA Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
3 PHAM THI PHUONG Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
4 PHAM THI QUYNH TRANG Xu 10 xu 40 VNĐ 01/02/2021
5 PHAM THI THANH Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 01/02/2021
6 PHAM THI THANH Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
7 PHAM THI THAO Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
8 PHAM THI THU THUY Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
9 PHAM THI THUY Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
10 PHAM THI TOI Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
11 PHAM THI YEN Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 01/02/2021
12 PHAM THI YEN Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
13 PHAM THI YEN Xu 10 xu 80 VNĐ 01/02/2021
14 PHAM TUNG LINH Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
15 PHAN THI NGOC ANH Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
16 PHAN THI NGOC ANH Xu 10 xu 40 VNĐ 01/02/2021
17 PHAN DUY TUAN Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
18 PHAN NGOC KIM Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
19 PHAN THI BICH THOA Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
20 PHAN THI THU TRANG Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021