giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 PHAN THI THUY NGA Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
2 PHAN TRUNG HIEU Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 01/02/2021
3 PHAN TRUNG HIEU Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
4 PHAN VI MINH Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
5 PHUNG DOAN THANH Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
6 PHUNG NGOC SANG Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
7 PHUNG THI HONG Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
8 PHUNG THI QUYNH NHUNG Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 01/02/2021
9 PHUNG THI QUYNH NHUNG Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
10 PHUNG THI QUYNH NHUNG Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 01/02/2021
11 PHUNG THI QUYNH NHUNG Xu 10 xu 40 VNĐ 01/02/2021
12 PHUONG BICH HANH Evoucher2 (0.3%) 0 VNĐ 01/02/2021
13 PHUONG BICH HANH Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 01/02/2021
14 PHUONG BICH HANH Xu 10 xu 80 VNĐ 01/02/2021
15 PHUONG THANH HOA Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
16 QUAN CHAU NGOC MAI Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
17 QUAN NGOC ANH Evoucher3 (0.5%) 0 VNĐ 01/02/2021
18 QUAN NGOC ANH Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
19 QUAN NGOC ANH Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 01/02/2021
20 QUAN NGOC ANH Xu 10 xu 70 VNĐ 01/02/2021