giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 TA KIEU TRANG Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
2 TA THU HANH Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
3 TAT THIEU MI Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
4 THONG QUA THI MAY CHIEU Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021
5 TIEU THI HUONG Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
6 TIEU THI HUONG Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
7 TO THI TIEN TRINH Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021
8 TO THI TIEN TRINH Xu 10 xu 60 VNĐ 01/02/2021
9 TONG NGUYEN HONG CUONG Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
10 TRAN BUI QUANG LINH Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
11 TRAN BUI VIET Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
12 TRAN DINH HAN Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
13 TRAN DINH HAN Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
14 TRAN DINH HAN Xu 10 xu 80 VNĐ 01/02/2021
15 TRAN HOANG NGUYEN Xu 10 xu 40 VNĐ 01/02/2021
16 TRAN LINH HUONG Tiền mặt 2000k 2.000.000 VNĐ 01/02/2021
17 TRAN MAI HANH Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
18 TRAN NGO TUAN VU Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021
19 TRAN NGOC ANH Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
20 TRAN NGOC TOAN Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 01/02/2021