giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 TRAN NGOC TOAN Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
2 TRAN THI BICH PHUONG Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
3 TRAN THI CAM NHUNG Evoucher2 (0.3%) 0 VNĐ 01/02/2021
4 TRAN THI CAM NHUNG Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
5 TRAN THI HOA Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
6 TRAN THI HONG NHUNG Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 01/02/2021
7 TRAN THI HONG NHUNG Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
8 TRAN THI HUONG GIANG Xu 10 xu 60 VNĐ 01/02/2021
9 TRAN THI KIM NGAN Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 01/02/2021
10 TRAN THI KIM NGAN Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
11 TRAN THI LE HOAI Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
12 TRAN THI LE HOAI Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
13 TRAN THI MAI HIEN Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
14 TRAN THI MINH GIANG Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
15 TRAN THI NGOC ANH Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 01/02/2021
16 TRAN THI NGOC ANH Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
17 TRAN THI NGOC HA Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 01/02/2021
18 TRAN THI NGOC HA Evoucher3 (0.5%) 0 VNĐ 01/02/2021
19 TRAN THI NGOC HA Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
20 TRAN THI NGOC HA Xu 10 xu 70 VNĐ 01/02/2021