giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 TRAN THI QUYEN Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021
2 TRAN THI QUYEN Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
3 TRAN THI QUYEN Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 01/02/2021
4 TRAN THI QUYEN Xu 10 xu 110 VNĐ 01/02/2021
5 TRAN THI THANH BINH Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
6 TRAN THI THANH BINH Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 01/02/2021
7 TRAN THI THANH BINH Xu 10 xu 130 VNĐ 01/02/2021
8 TRAN THI THANH HA Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
9 TRAN THI THANH HA Xu 10 xu 50 VNĐ 01/02/2021
10 TRAN THI THANH HIEN Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021
11 TRAN THI THANH HIEN Xu 10 xu 90 VNĐ 01/02/2021
12 TRAN THI THUY LINH Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
13 TRAN THI TUYET LOAN Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
14 TRAN THU HUONG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021
15 TRAN THU THAO Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
16 TRAN TUYET NHUNG Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
17 TRAN VAN HACH Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
18 TRAN VAN HAU Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
19 TRAN XUAN HOE Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
20 TRAN XUAN HOE Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 01/02/2021