giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 TRAN XUAN HOE Xu 10 xu 50 VNĐ 01/02/2021
2 TRIEU THI THUY VAN Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
3 TRIEU THUY TIEN Tiền mặt 300k 300.000 VNĐ 01/02/2021
4 TRINH THI KIEU Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
5 TRINH THI NHUAN Evoucher3 (0.5%) 0 VNĐ 01/02/2021
6 TRINH THI NHUAN Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
7 TRINH THI THANH THUY Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
8 TRINH THI THANH THUY Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
9 TRINH THI THUY HA Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
10 TRINH THI TRANG Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
11 TRINH THU HIEN Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
12 TRUONG HONG HANH Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021
13 TRUONG HONG HANH Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
14 TRUONG QUOC NGUYEN Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 01/02/2021
15 TRUONG QUOC NGUYEN Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 01/02/2021
16 TRUONG QUOC NGUYEN Tiền mặt 300k 300.000 VNĐ 01/02/2021
17 TRUONG QUOC NGUYEN Xu 10 xu 70 VNĐ 01/02/2021
18 TRUONG QUYNH TRANG Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 01/02/2021
19 TRUONG QUYNH TRANG Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
20 TRUONG THI CHINH Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021