giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 TRUONG THI CHINH Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
2 TRUONG XUAN DUNG Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
3 TRUONG XUAN DUNG Xu 10 xu 50 VNĐ 01/02/2021
4 VAN THI HUONG THAO Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
5 VAN THI HUONG THAO Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
6 VO THI HONG DAO Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
7 VO THI HONG DAO Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
8 VO THI THAO NGUYEN Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021
9 VO THI THAO NGUYEN Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
10 VO THI THAO NGUYEN Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 01/02/2021
11 VO THI THAO NGUYEN Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
12 VO THI THUY Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
13 VO THI THUY Xu 10 xu 90 VNĐ 01/02/2021
14 VO THUY PHUONG THAO Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 01/02/2021
15 VO TRONG TY Xu 10 xu 50 VNĐ 01/02/2021
16 VU HOANG DUNG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021
17 VU HOANG DUNG Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
18 VU HOANG DUNG Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 01/02/2021
19 VU HOANG DUNG Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
20 VU HONG THAI Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021