giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 VU HUYEN MY Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 01/02/2021
2 VU HUYEN MY Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
3 VU HUYEN MY Xu 10 xu 80 VNĐ 01/02/2021
4 VU THI CHAU Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 01/02/2021
5 VU THI CHAU Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
6 VU THI HUONG Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
7 VU THI HUONG Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
8 VU THI HUYEN CHINH Evoucher3 (0.5%) 0 VNĐ 01/02/2021
9 VU THI HUYEN CHINH Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
10 VU THI HUYEN CHINH Tiền mặt 50k 100.000 VNĐ 01/02/2021
11 VU THI HUYEN CHINH Xu 10 xu 60 VNĐ 01/02/2021
12 VU THI KIM ANH Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
13 VU THI KIM ANH Xu 10 xu 50 VNĐ 01/02/2021
14 VU THI NHU TRANG Evoucher3 (0.5%) 0 VNĐ 01/02/2021
15 VU THI NHU TRANG Xu 10 xu 90 VNĐ 01/02/2021
16 VU THI PHUONG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021
17 VU THI PHUONG Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
18 VU THI PHUONG Xu 10 xu 80 VNĐ 01/02/2021
19 VU THI THANH THAO Xu 10 xu 100 VNĐ 01/02/2021
20 VU THI THU HIEN Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021