giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 VU THI THU HIEN Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
2 VU THI THU HIEN Xu 10 xu 20 VNĐ 01/02/2021
3 VU THI THU THAO Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
4 VU THI VUI Xu 10 xu 60 VNĐ 01/02/2021
5 VU TRONG BANG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021
6 VU TRONG BANG Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
7 VU TRONG BANG Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 01/02/2021
8 VU TRONG BANG Xu 10 xu 30 VNĐ 01/02/2021
9 VUONG WAN CHEUNG Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 01/02/2021
10 VUONG WAN CHEUNG Xu 10 xu 10 VNĐ 01/02/2021
11 VUTHI TUYET Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 01/02/2021
12 VUTHI TUYET Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 01/02/2021
13 VUTHI TUYET Xu 10 xu 40 VNĐ 01/02/2021