giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 CHU THI HONG VAN Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
2 CHU THI KIM TUYEN Tiền mặt 800k 800.000 VNĐ 31/03/2021
3 CHU THI KIM TUYEN Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
4 CHU THI LE THUY Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
5 CHU THI THANH NHAN Xu 10 xu 50 VNĐ 31/03/2021
6 CHU THUY DUONG Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
7 CUNG THI MINH DUC Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
8 DANG HA GIANG Xu 10 xu 50 VNĐ 31/03/2021
9 DANG KIM OANH Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
10 DANG THI LIEN Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
11 DANG THI THUY Tiền mặt 200k 400.000 VNĐ 31/03/2021
12 DANG THI THUY Xu 10 xu 80 VNĐ 31/03/2021
13 DANG THI THUY HOA Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
14 DAO DUY CUONG Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
15 DAO HOANG YEN Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
16 DAO TH HOA Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
17 DAO THANH MAI Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
18 DAO THI MINH HONG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
19 DAO THI MINH HONG Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
20 DAO THI MINH HONG Xu 10 xu 70 VNĐ 31/03/2021