giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 DAO PHAN THU LAN Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
2 DAO PHAN THU LAN Xu 10 xu 60 VNĐ 28/02/2021
3 DAO THI THU HA Xu 10 xu 30 VNĐ 28/02/2021
4 DAO THU HUYEN Xu 10 xu 90 VNĐ 28/02/2021
5 DINH PHUONG LIEN Xu 10 xu 20 VNĐ 28/02/2021
6 DINH QUOC DUNG Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
7 DINH THI HOAI THUONG Evoucher2 (0.3%) 0 VNĐ 28/02/2021
8 DINH THI HOAI THUONG Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 28/02/2021
9 DINH THI HOAI THUONG Xu 10 xu 30 VNĐ 28/02/2021
10 DINH THI TAM Xu 10 xu 100 VNĐ 28/02/2021
11 DO DANG THI TIEN Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 28/02/2021
12 DO DANG THI TIEN Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 28/02/2021
13 DO DANG THI TIEN Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 28/02/2021
14 DO DANG THI TIEN Xu 10 xu 70 VNĐ 28/02/2021
15 DO HUNG SON Tiền mặt 30k 90.000 VNĐ 28/02/2021
16 DO HUNG SON Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 28/02/2021
17 DO HUNG SON Xu 10 xu 60 VNĐ 28/02/2021
18 DO NGOC SON Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
19 DO THI BICH NGUYET Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
20 DO THI HOANG ANH Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021