giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 DO THI HUE Tiền mặt 300k 300.000 VNĐ 28/02/2021
2 DO THI HUE LINH Xu 10 xu 20 VNĐ 28/02/2021
3 DO THI MAN Tiền mặt 50k 100.000 VNĐ 28/02/2021
4 DO THI MAN Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 28/02/2021
5 DO THI MAN Xu 10 xu 20 VNĐ 28/02/2021
6 DO THI THUY LINH Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
7 DO THI TIN NHAN Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
8 DO THU TRANG Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
9 DO VIET DUNG Evoucher2 (0.3%) 0 VNĐ 28/02/2021
10 DO VIET DUNG Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
11 DO VIET DUNG Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 28/02/2021
12 DO VIET DUNG Xu 10 xu 70 VNĐ 28/02/2021
13 DOAN CAM ANH Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
14 DOAN MINH TU Evoucher2 (0.3%) 0 VNĐ 28/02/2021
15 DOAN MINH TU Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
16 DOAN MINH TU Xu 10 xu 80 VNĐ 28/02/2021
17 DOAN NGOC DU Xu 10 xu 20 VNĐ 28/02/2021
18 DOAN NGUYEN XUAN MAI Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 28/02/2021
19 DOAN NGUYEN XUAN MAI Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
20 DOAN THI KIM PHUONG Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 28/02/2021