giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 DAO THI VIET LIEN Tiền mặt 800k 800.000 VNĐ 31/03/2021
2 DAO THI VIET LIEN Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
3 DAO TRONG HIEP Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
4 DAU THI KHANH VAN Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
5 DAU THI MAI PHUONG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
6 DAU THI MAI PHUONG Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
7 DAU VIET HUNG Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
8 DINH GIA KHANH Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
9 DINH GIA KHANH Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 31/03/2021
10 DINH GIA KHANH Tiền mặt 100k 200.000 VNĐ 31/03/2021
11 DINH GIA KHANH Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
12 DINH HUYEN TRAM Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 31/03/2021
13 DINH HUYEN TRAM Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
14 DINH QUYNH ANH Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 31/03/2021
15 DINH THI HAI ANH Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
16 DINH THI NGOC LINH Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
17 DINH THI NGOC LINH Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
18 DINH THI THU PHUONG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
19 DO HOANG THU TRANG Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
20 DO MANH HA Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021