giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 DOAN THI KIM PHUONG Xu 10 xu 90 VNĐ 28/02/2021
2 DOAN THI NGOC GIAU Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
3 DOAN THI THAO Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 28/02/2021
4 DOAN THI THAO Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 28/02/2021
5 DOAN THI THAO Xu 10 xu 30 VNĐ 28/02/2021
6 DOAN THI TUYET Tiền mặt 30k 120.000 VNĐ 28/02/2021
7 DOAN THI TUYET Xu 10 xu 60 VNĐ 28/02/2021
8 DOAN THI YEN Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
9 DONG KHANH LY Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
10 DUONG DOAN THIN Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
11 DUONG DOAN THIN Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
12 DUONG KIM THOA Xu 10 xu 30 VNĐ 28/02/2021
13 DUONG THANH PHONG Tiền mặt 500k 500.000 VNĐ 28/02/2021
14 DUONG THANH PHONG Xu 10 xu 60 VNĐ 28/02/2021
15 DUONG THI HA TRANG Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 28/02/2021
16 DUONG THI HA TRANG Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 28/02/2021
17 DUONG THI HA TRANG Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
18 DUONG THI MINH NGUYET Xu 10 xu 50 VNĐ 28/02/2021
19 DUONG THI THANH THUY Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
20 DUONG THI THU HANG Xu 10 xu 20 VNĐ 28/02/2021