giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 DO MANH HA Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
2 DO NGOC SON Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
3 DO THI LAN Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
4 DO THI NGOC NGA Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
5 DO THI NGOC NGA Xu 10 xu 90 VNĐ 31/03/2021
6 DO THI TAM Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
7 DO THI TAM Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 31/03/2021
8 DO THI TAM Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
9 DO THI TAM Xu 10 xu 70 VNĐ 31/03/2021
10 DO THI THAO Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
11 DO THI THAO NGUYEN Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
12 DO THI THUY DUONG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
13 DO THI THUY DUONG Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 31/03/2021
14 DO THI THUY DUONG Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
15 DO THI VINH Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
16 DO THI VINH Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
17 DO THU THAI Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
18 DO TIEN NAM Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
19 DO TIEN NAM Tiền mặt 500k 500.000 VNĐ 31/03/2021
20 DO TIEN NAM Tiền mặt 800k 800.000 VNĐ 31/03/2021