giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 DO TIEN NAM Tiền mặt 1000k 1.000.000 VNĐ 31/03/2021
2 DO TIEN NAM Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
3 DO YEN LY Tiền mặt 500k 500.000 VNĐ 31/03/2021
4 DO YEN LY Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
5 DOAN HOANG MINH DUC Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
6 DOAN THI DIEM MY Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
7 DOAN THI DIEM THU Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
8 DOAN THI DIEU LINH Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
9 DOAN THI HIEN Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
10 DOAN THI HONG HANH Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
11 DOAN THI HONG HANH Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
12 DOAN THI NI NI Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
13 DOAN THI THANH TAM Xu 10 xu 70 VNĐ 31/03/2021
14 DOAN THI THUY Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
15 DOAN THI THUY Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
16 DOAN THU HA Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
17 DOAN THU HA Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
18 DOAN THU HA Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
19 DOAN THU PHUONG Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
20 DONG KHANH LY Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021