giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 DUONG XUAN ANH Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
2 HA THI THANH HOA Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
3 HA THI THINH Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 28/02/2021
4 HA THI THINH Tiền mặt 300k 300.000 VNĐ 28/02/2021
5 HA THI THINH Xu 10 xu 80 VNĐ 28/02/2021
6 HA THI XUYEN Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
7 HO CAM TU Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 28/02/2021
8 HO CAM TU Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
9 HO HONG QUANG Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 28/02/2021
10 HO HONG QUANG Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
11 HO HONG QUANG Xu 10 xu 60 VNĐ 28/02/2021
12 HO THI HAI YEN Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
13 HO THI QUYNH TRANG Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 28/02/2021
14 HO THI QUYNH TRANG Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
15 HO VAN HIEU Xu 10 xu 20 VNĐ 28/02/2021
16 HOANG ANH TUAN Xu 10 xu 20 VNĐ 28/02/2021
17 HOANG CONG HUU Evoucher2 (0.3%) 0 VNĐ 28/02/2021
18 HOANG CONG HUU Tiền mặt 100k 200.000 VNĐ 28/02/2021
19 HOANG CONG HUU Xu 10 xu 60 VNĐ 28/02/2021
20 HOANG DINH DANG Xu 10 xu 30 VNĐ 28/02/2021