giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 HOANG LE KHANH Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
2 HOANG NAM KHANH TUC BE EM Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 28/02/2021
3 HOANG NAM KHANH TUC BE EM Xu 10 xu 60 VNĐ 28/02/2021
4 HOANG NGOC DIEP Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
5 HOANG THI ANH Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
6 HOANG THI BICH HANH Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
7 HOANG THI BICH HANH Xu 10 xu 60 VNĐ 28/02/2021
8 HOANG THI DIEP Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 28/02/2021
9 HOANG THI DIEP Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
10 HOANG THI DIEP Xu 10 xu 50 VNĐ 28/02/2021
11 HOANG THI HIEN Xu 10 xu 80 VNĐ 28/02/2021
12 HOANG THI HOA Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
13 HOANG THI HOANG OANH Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
14 HOANG THI HOANG OANH Xu 10 xu 20 VNĐ 28/02/2021
15 HOANG THI LAN Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 28/02/2021
16 HOANG THI LAN Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
17 HOANG VAN ANH Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
18 HOANG VAN CAM Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 28/02/2021
19 HOANG VAN CAM Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
20 HOANG VAN HA Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021