giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 DONG VU PHUONG THAO Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
2 DONG VU PHUONG THAO Xu 10 xu 80 VNĐ 31/03/2021
3 DUONG DONG ANH Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
4 DUONG DONG ANH Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
5 DUONG HA LINH Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
6 DUONG HA LINH Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
7 DUONG QUOC DUNG Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
8 DUONG QUOC DUNG Xu 10 xu 40 VNĐ 31/03/2021
9 DUONG THANH HAI Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
10 DUONG THI HOAI THU Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
11 DUONG THI NGOC TU Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
12 DUONG THI QUYNH MAI Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
13 DUONG THI QUYNH MAI Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
14 DUONG THU HANG Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 31/03/2021
15 HA THI THIN Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
16 HA THI THIN Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 31/03/2021
17 HA THI THIN Xu 10 xu 40 VNĐ 31/03/2021
18 HA THI THU HANG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
19 HA THI THU HANG Tiền mặt 500k 1.000.000 VNĐ 31/03/2021
20 HA THI THU HANG Tiền mặt 1000k 1.000.000 VNĐ 31/03/2021