giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 HA THI THU HANG Xu 10 xu 60 VNĐ 31/03/2021
2 HO PHAT TAI Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
3 HO THANH HA Xu 10 xu 50 VNĐ 31/03/2021
4 HO THI DIEU Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
5 HO THI PHUONG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
6 HO THI PHUONG Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 31/03/2021
7 HO THI PHUONG Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 31/03/2021
8 HO THI PHUONG Tiền mặt 800k 800.000 VNĐ 31/03/2021
9 HO THI PHUONG Xu 10 xu 60 VNĐ 31/03/2021
10 HOANG CHUNG HIEU Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
11 HOANG HA Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 31/03/2021
12 HOANG HA Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
13 HOANG HAI DUONG Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
14 HOANG MANH PHUONG Tiền mặt 1000k 1.000.000 VNĐ 31/03/2021
15 HOANG MANH PHUONG Xu 10 xu 40 VNĐ 31/03/2021
16 HOANG MINH THU Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
17 HOANG THI BAO THU Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
18 HOANG THI BAO THU Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021
19 HOANG THI BICH THAO Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
20 HOANG THI BICH THAO Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021