giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 HOANG VAN HOAN Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 28/02/2021
2 HOANG VAN HOAN Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
3 HUYNH NHAT THAO Xu 10 xu 50 VNĐ 28/02/2021
4 HUYNH THANH TUYEN Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
5 HUYNH THI KIM HUE Xu 10 xu 20 VNĐ 28/02/2021
6 HUYNH THI MY CHI Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
7 HUYNH THI MY CHI Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
8 HUYNH THU TRANG Xu 10 xu 60 VNĐ 28/02/2021
9 HUYNH VAN TUNG Xu 10 xu 10 VNĐ 28/02/2021
10 HUYNH XUAN HAI Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 28/02/2021
11 HUYNH XUAN HAI Xu 10 xu 20 VNĐ 28/02/2021
12 KHUU THI DIEM THUY Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 28/02/2021
13 KHUU THI DIEM THUY Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
14 KHUU THI DIEM THUY Tiền mặt 50k 100.000 VNĐ 28/02/2021
15 KHUU THI DIEM THUY Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 28/02/2021
16 KHUU THI DIEM THUY Xu 10 xu 50 VNĐ 28/02/2021
17 KIEU QUANG HOANG Tiền mặt 800k 800.000 VNĐ 28/02/2021
18 KIEU QUANG HOANG Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021
19 KIM HUONG LY Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 28/02/2021
20 KIM HUONG LY Xu 10 xu 40 VNĐ 28/02/2021