giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 HOANG THI HAI YEN Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
2 HOANG THI HONG Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
3 HOANG THI HUYEN Tiền mặt 1000k 1.000.000 VNĐ 31/03/2021
4 HOANG THI HUYEN Xu 10 xu 90 VNĐ 31/03/2021
5 HOANG THI NGUYET Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 31/03/2021
6 HOANG THI NGUYET Xu 10 xu 50 VNĐ 31/03/2021
7 HOANG THI THU TRANG Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
8 HOANG THI THU TRANG Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
9 HOANG THU NGAN Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
10 HUYNH MINH TUAN Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 31/03/2021
11 HUYNH MINH TUAN Tiền mặt 500k 500.000 VNĐ 31/03/2021
12 HUYNH MINH TUAN Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
13 HUYNH NHAT CANH Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 31/03/2021
14 HUYNH NHAT CANH Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
15 HUYNH THI HONG NGOC Xu 10 xu 20 VNĐ 31/03/2021
16 HUYNH THI KIM HUE Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
17 HUYNH THI KIM NHUNG Xu 10 xu 10 VNĐ 31/03/2021
18 HUYNH THI NGA Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 31/03/2021
19 HUYNH THI NGA Tiền mặt 1000k 1.000.000 VNĐ 31/03/2021
20 HUYNH THI NGA Xu 10 xu 30 VNĐ 31/03/2021