giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 LE THI KIM CHI Xu 10 xu 10 VNĐ 05/02/2021
2 LE THI LAN Evoucher2 (0.3%) 0 VNĐ 05/02/2021
3 LE THI LAN Xu 10 xu 20 VNĐ 05/02/2021
4 LE THI MINH Xu 10 xu 80 VNĐ 05/02/2021
5 LE THI MY DUYEN Xu 10 xu 20 VNĐ 05/02/2021
6 LE THI MY HUYEN Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 05/02/2021
7 LE THI NGOC LAN Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 05/02/2021
8 LE THI NGOC LAN Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 05/02/2021
9 LE THI NGOC LAN Xu 10 xu 50 VNĐ 05/02/2021
10 LE THI NGOC LINH Xu 10 xu 20 VNĐ 05/02/2021
11 LE THI PHUONG Evoucher1 (0.2%) 0 VNĐ 05/02/2021
12 LE THI PHUONG Xu 10 xu 10 VNĐ 05/02/2021
13 LE THI PHUONG DUNG Tiền mặt 50k 50.000 VNĐ 05/02/2021
14 LE THI PHUONG DUNG Xu 10 xu 10 VNĐ 05/02/2021
15 LE THI PHUONG LAN Xu 10 xu 10 VNĐ 05/02/2021
16 LE THI THANH HUE Xu 10 xu 10 VNĐ 05/02/2021
17 LE THI THANH NHAN Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 05/02/2021
18 LE THI THANH NHAN Xu 10 xu 10 VNĐ 05/02/2021
19 LE THI THAO Xu 10 xu 10 VNĐ 05/02/2021
20 LE THI THU TRANG Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 05/02/2021