giải thưởng chương trình

Voucher
giảm giá 50%
Tiền mặt
1 triệu
Trâu bạc
5 triệu
Trâu vàng
50 triệu
10 Xu
may mắn

kiểm tra kết quả của quý khách

danh sách khách hàng
trúng thưởng

stt tên khách hàng quà tặng giá trị ngày quay
1 LUONG THI HUONG GIANG Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 05/02/2021
2 LUONG THI HUONG GIANG Xu 10 xu 20 VNĐ 05/02/2021
3 LUONG VAN HUNG Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 05/02/2021
4 LUONG VAN HUNG Tiền mặt 100k 100.000 VNĐ 05/02/2021
5 LUONG VAN HUNG Xu 10 xu 80 VNĐ 05/02/2021
6 LUONG VAN TRUNG Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 05/02/2021
7 LUONG VAN TRUNG Xu 10 xu 60 VNĐ 05/02/2021
8 LUU BAO NGOC Xu 10 xu 20 VNĐ 05/02/2021
9 LUU CHIEN THANG Xu 10 xu 20 VNĐ 05/02/2021
10 LUU NGUYEN THAI SON Xu 10 xu 20 VNĐ 05/02/2021
11 LUU THI GIANG HUONG Xu 10 xu 20 VNĐ 05/02/2021
12 LUU THI THANH HOA Xu 10 xu 20 VNĐ 05/02/2021
13 LUU THI THEU Tiền mặt 200k 200.000 VNĐ 05/02/2021
14 LUU THI THEU Xu 10 xu 90 VNĐ 05/02/2021
15 LUU THU HANH Xu 10 xu 30 VNĐ 05/02/2021
16 LY THI KIM HUE Evoucher3 (0.5%) 0 VNĐ 05/02/2021
17 LY TRINH Xu 10 xu 20 VNĐ 05/02/2021
18 MAC THI THU TRANG Xu 10 xu 10 VNĐ 05/02/2021
19 MAI DONG NHUT Voucher giảm giá 50% 0 VNĐ 05/02/2021
20 MAI DONG NHUT Tiền mặt 30k 30.000 VNĐ 05/02/2021